Согласие на обработку

На русском
Нажимая “Узнать”, Вы подтверждаете достоверность предоставленной в Анкете информации и даете согласие на включение персональных данных, предоставленных в процессе заполнения анкеты, в базу клиентов ТОВ «БізПозика» (код ЄДРПОУ 41084239, далее Компания), на их обработку с целью проверки и использования в рекламных целях. Подтверждаете, что ознакомлены со своими правами как субъекта персональных данных в соответствии со статьей 8 закона Украины «Про захист персональних даних». При этом понимаете, что:

  • Компания не несет юридической ответственности за разглашение информации о Вас, если это разглашение произошло не по вине Компании
  • такой способ передачи данных путем заполнения Анкеты не дает полной защиты Вашей личной информации от разглашения третьим лицам
  • даете свое согласие на доступ к своей кредитной истории, сбор, хранение, использование и распространение через “Українське бюро Кредитних Історій” всей необходимой информации относительно Вас (в т.ч. информации, которая содержится в государственных реестрах и других базах публичного использования), в соответствии с законом Украины «Про організацію формування та обігу кредитних історій»
Українською
Натискаючи “Дізнатись”, Ви підтверджуєте достовірність наданої в цій Анкеті інформації та надаєте згоду на включення персональних даних (далі ПД), що вказані в процесі заповнення Анкети, до бази клієнтів ТОВ “БІЗПОЗИКА” (код ЄДРПОУ 41084239, далі Компанія), погоджуєтеся на їх обробку з метою перевірки і використання у рекламних цілях. Засвідчуєте, що ознайомлені зі своїми правами як суб’єкта ПД, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». При цьому розумієте, що:

  • Компанія не несе юридичної відповідальності за розголошення Ваших ПД, якщо це розголошення сталося не з вини Компаніі,
  • такий спосіб передачі даних шляхом заповнення Анкети, не дає повний захист Ваших ПД від розголошення третім особам.
  • надаєте згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через “Українське Бюро Кредитних Історій” всієї необхідної інформації щодо вас (в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування), у відповідності до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»

Хмара тегів

кредити для ФОП кредит ФОП кредит для бізнесу кредит на розвиток бізнесу кредит на бізнес з нуля кредит на відкриття бізнесу кредит на старт бізнесу кредити для малого бізнесу кредити підприємцю кредит для приватного підприємця кредити для ПП кредит 4000 кредит 5000 кредит 7000 кредит 8000 кредит 10 000 кредит 15 000 кредит 20 000 кредит 25 000 кредит 30 000 кредит 35 000 кредит 40 000 кредит 50 000 кредит 60 000 кредит 70 000 кредит 75 000 кредит 80 000 кредит 90 000 кредит 100 000 кредит 120 000 кредит 150 000 кредит онлайн на карту кредит 24 7 моментальний кредит швидкий кредит кредит без відмови цілодобовий кредит кредит без довідки про доходи кредит без поручителів кредит без дзвінків кредит без фото споживчий кредит кредит на місяць кредит на 30 днів кредит на 2 місяці кредит на 60 днів кредит на 3 місяці кредит на 90 днів кредит на 4 місяці кредит на 5 місяців кредит на 6 місяців кредит на півроку кредит на 180 днів кредит на 10 місяців кредит на 12 місяців кредит на рік кредит на 365 днів кредит за 60 секунд кредит за 1 хвилину кредит за 2 хвилини кредит за 3 хвилини кредит за 5 хвилин кредит за 10 хвилин кредит за 15 хвилин кредит за 30 хвилин кредит за 1 годину кредит з 18 років кредит з 19 років кредит з 20 років кредит з 21 року кредит до 70 років кредит пенсіонерам кредит під 1 відсоток кредит тільки за паспортом та ІПН кредит тільки за паспортом кредит за закордонним паспортом кредит тільки за ІПН кредит до зарплати кредит студентам кредит безробітним кредит на ремонт